top of page

"Bij alle diensten staan zorgvuldigheid en geheimhouding voorop."

As a service
Business%20Meeting%20Discussion_edited_e

Als werkgever heb je de verplichting (Burgerlijk Wetboek & Arbowet) om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dat betekent: een verantwoordelijkheid om stress en onveiligheid te voorkomen. Het beschikbaar hebben van gedragscode, ad hoc steun en een luisterend oor bij problemen is daar onderdeel van.

Ik ben als externe vertrouwenspersoon de vaste aanspreekpartner voor wie een luisterend oor of een oplossing nodig heeft bij een collegiaal (of persoonlijk) dilemma.

Met positieve input en perspectief verder. Dat is empowering en helpt tegen verzuim. Uiteraard verzorg ik ook het (geanonimiseerde) jaarverslag met aanbevelingen.    

  

Voorbeeld samenwerking in stappen:

  1. Intake en inventarisatie organisatie in een gesprek

  2. Afstemming aantal beschikbare uren en werkwijze

  3. Kennismaking met en voorlichting van werknemers

  4. Opvang werknemers 

  5. Verslaglegging (geanonimiseerd zonder individuele dossiers te bespreken.)

  6. Evaluatie samenwerking, eventuele bijstelling aantal uren.

 

Maandbedrag afhankelijk van afstemming, startend bij €110,- ex BTW. 

Vertrouwenspersoon ‘as a service’

Anchor 1
Telefonisch advies per minuut
ed643160-c166-43e9-9751-1176577490b2_edi

Je zit met een dilemma. Je voelt je buitengesloten, niet serieus genomen. Of een collega, leidinggevende of klant, iemand waar je afhankelijk van bent, gedraagt zich kwetsend. Misschien heb je te maken met (seksuele) intimidatie of discriminatie?

Je denkt ‘Hoe ga ik hiermee om?'  

Ik denk mee, eenmalig of vaker, vrijblijvend.

Maak via het contactformulier of via gesterktvertrouwenspersoon@gmail.com een afspraak (tarieven voor telefonisch of video gesprek: 110 €/uur incl. BTW).

Meer weten over mijn achtergrond en motivatie? Kijk dan bij Over Gesterkt.

Persoonlijk advies ‘per minuut’

Intervisie
Young Asian businesswoman work at home a

Twijfel je over een keuze? Intervisie en oordeelsvorming zijn gestructureerde manieren van overleg om keuzes te maken en inzicht in een probleem, dilemma of conflict te krijgen.


Elke professional loopt tegen situaties aan waarin zij of hij twijfelt wat de beste aanpak is. Als getraind gespreksleider intervisie en coach bied ik - ook inhouse – intervisie om van deze twijfels te leren.   

Wat kan ik in dit geval het beste doen?’ 

Intervisie leidt tot concreet advies en tot casusoverstijgend inzicht in een (werk)probleem: ‘Waarom is dit geval zo lastig?’   

Intervisie p.p € 110; individueel overleg € 110 per uur ex BTW.

Intervisie (PE/PO) & oordeelsvorming 

bottom of page