top of page

"Bij alle diensten staan zorgvuldigheid en geheimhouding voorop."

As a service
Business%20Meeting%20Discussion_edited_e

Als werkgever heb je de verplichting (Burgerlijk Wetboek & Arbowet) om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dat betekent: een verantwoordelijkheid om stress en onveiligheid te voorkomen. Het beschikbaar hebben van gedragscode, ad hoc steun en een luisterend oor bij problemen is daar onderdeel van.

Ik ben als externe vertrouwenspersoon de vaste aanspreekpartner voor wie een luisterend oor of een oplossing nodig heeft bij een collegiaal (of persoonlijk) dilemma.

Met positieve input en perspectief verder. Dat is empowering en helpt tegen verzuim. Uiteraard verzorg ik ook het (geanonimiseerde) verslag met aanbevelingen.    

  

Voorbeeld samenwerking in stappen:

  1. Intake en inventarisatie organisatie in een gesprek

  2. Afstemming aantal beschikbare uren en werkwijze

  3. Kennismaking met en voorlichting van werknemers

  4. Opvang werknemers 

  5. Verslaglegging (geanonimiseerd zonder individuele dossiers te bespreken.)

  6. Evaluatie samenwerking, eventuele bijstelling aantal uren.

 

Intake, inventarisatie en afstemming éénmalig: € 400,- ex BTW. Maandbedrag afhankelijk van de gezamenlijke uren-afstemming, beginnend bij €110,- ex BTW. 

Vertrouwenspersoon ‘as a service’

Anchor 1
Telefonisch advies per minuut
ed643160-c166-43e9-9751-1176577490b2_edi

Je zit met een dilemma op werk. Breng je iets wel of niet ter sprake? Je voelt je buitengesloten, niet serieus genomen. Of een collega, leidinggevende of klant, iemand waar je afhankelijk van bent, gedraagt zich kwetsend. Misschien heb je te maken met (seksuele) intimidatie of discriminatie?

Je vraagt je af ‘Hoe ga ik hiermee om? ‘Zeg ik er iets van of niet?’ 'Hoe wil ik verder?’

Ik denk mee, eenmalig of vaker, vrijblijvend.

We gaan op zoek naar wat jij kunt doen om meer invloed te hebben op jouw eigen situatie en je sterker te voelen. 

Maak via het contactformulier of via gesterktvertrouwenspersoon@gmail.com een afspraak (tarieven voor telefonisch of video gesprek: 110 €/uur incl. BTW).

Meer weten over mijn achtergrond en motivatie? Kijk dan bij Over Gesterkt.

Persoonlijk advies ‘per minuut’

Intervisie
Young Asian businesswoman work at home a

Intervisie en oordeelsvorming zijn gestructureerde manieren van overleg over dilemma’s, keuzes en oplossingen.


Elke professional loopt tegen situaties aan waarin zij of hij twijfelt wat de beste aanpak is. Als getraind gespreksleider intervisie bied ik - ook inhouse – intervisie om van deze twijfels te leren. Dat kan 1 op 1, maar ook in duo´s of met groepen. Iedere deelnemer neemt een standpunt in, waarna dat wordt verkend op verschillende manieren. 

Bij bijeenkomsten ‘morele oordeelsvorming’ kun je concrete adviezen ophalen.

Geschikt voor ‘Wat kan ik in dit geval het beste doen?’ 

Intervisie leidt niet alleen tot concreet advies maar ook tot casusoverstijgend inzicht in een (werk)probleem: ‘Waarom is dit geval zo lastig?’   

Intervisie p.p € 110; individueel overleg € 110 per uur ex BTW.

Intervisie (PE/PO) & oordeelsvorming 

bottom of page