top of page

Omdat Gesterkt vertrouwelijke gesprekken voert en integriteit bovenaan staat, verwerkt Gesterkt een minimum aan gegevens van websitebezoekers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Privacybeleid 

1.     Inhoud van dit privacybeleid

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten waarop Gesterkt u wijst. In deze Privacy Policy vindt u welke gegevens Gesterkt verwerkt in welke situatie en op welke manier dat gebeurt.

 

2.    Verwerkte ‘persoonsgegevens’ en betekenis ‘verwerking’

Gesterkt verzamelt „persoonsgegevens”. Dat is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”), zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer. Een „verwerking” is volgens de AVG een bewerking van gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Het hangt af van de dienst die u afneemt of handelingen die u op de website verricht, welke verwerkingen Gesterkt doet; of het gaat om vastleggen, opslaan, gebruiken, pseudonimiseren of vernietigen. Het uitgangspunt is dat alleen voor de dienst noodzakelijke gegevens worden verzameld.

 

3.    Verschillende situaties en doeleinden voor de verwerking

Verschillende doeleinden bepalen welke gegevens worden verwerkt. Die doeleinden zijn contact hebben, een offerte of project uitvoeren of de uitvoering van een overeenkomst. 

  • Als u op de website het contactformulier invult, ontvangt Gesterkt hiervan bericht in de inbox van Gesterkt. Gesterkt gebruikt de gegevens die u zelf doorgeeft (bijvoorbeeld de voornaam en een telefoonnummer, of de voornaam en een emailadres, of de naam van uw organisatie) eenmalig om contact op te nemen en verwijdert de gegevens (de email met uw vraag) uit de inbox en de prullenmand nadat uw vraag is afgehandeld.

Gesterkt raadt u aan om zo min mogelijk persoonlijke informatie of informatie over een concrete zaak door te geven in het contactformulier. Ondanks sterke wachtwoorden en versleuteling is email niet ‘waterdicht’. Vraag uzelf: als deze informatie door een inbreuk van anderen bekend zou worden, kan dit dan schade toebrengen aan mijzelf of anderen?

 

  • Indien uw vraag leidt tot een afspraak bewaart Gesterkt uw naam en factuuradres voor het versturen van de factuur. Deze factuur wordt bewaard in de administratie, omdat Gesterkt daartoe volgens Belastingwetgeving wettelijk verplicht is.  

  • Indien u een afspraak maakt voor een online-bijeenkomst houdt Gesterkt uw emailadres en naam ten behoeve van die online-bijeenkomst bij in de agenda. Deze gegevens worden verwijderd nadat uw vraag is afgehandeld. Gesterkt bewaart uw naam en factuuradres voor het versturen van de factuur. Deze factuur wordt omdat Gesterkt daartoe volgens Belastingwetgeving verplicht is, bewaard in de administratie.

  • Indien u advies vraagt via het nummer 0900-sterker (0900-7837537) komt uw vraag zonder nummerherkenning binnen bij Gesterkt. U betaalt via uw mobiele telefoon. Afrekening loopt via uw eigen telefoonprovider en de ACM (de ACM verstrekt de 0900-nummers). 

4.    Voor (werknemers van) samenwerkingspartners: ‘pseudonimisering’ 

Neemt u als werkgever de diensten van Gesterkt als externe vertrouwenspersoon af, dan bewaart Gesterkt de volgende gegevens over uw bedrijf: bedrijfsnaam, aanspreekpartner, factuuradres. Gesterkt bewaart een globaal organigram van uw bedrijf voor zover door u verstrekt en een lijst van namen van werknemers die dankzij uw aansluiting bij Gesterkt van de vertrouwenpersoondiensten gebruik kunnen maken. Als samenwerkingspartner en werkgever bent u verantwoordelijk voor het vragen van toestemming daarvoor; het doorgeven van naam en functie binnen uw organisatie is een verwerking van persoonsgegevens waarvoor u toestemming van de medewerker nodig heeft. 

Van de gesprekken of meldingen die Gesterkt krijgt worden geen verslagen gemaakt. Zonder naamsvermelding – gepseudonimiseerd - houdt Gesterkt alleen bij óf er meldingen zijn van ongewenst gedrag en zo ja, welk type ongewenst gedrag het betreft (bijv. intimidatie, discriminatie). Het bijhouden van het type gevallen dient het maken van een (half)jaarverslag waarin geen namen worden genoemd. Dit verslag is volledig anoniem en meldt alleen het aantal en type meldingen ter onderbouwing van aanbevelingen op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting in uw organisatie. Gegevens van afspraken met medewerkers worden nooit bewaard of doorgegeven, ook niet tegen betaling. Gesterkt zorgt hiermee voor het uitoefenen van de taken op zodanige wijze dat de vragen en meldingen niet tot identificering leiden.

 

5.     Privacy by design & dataminimalisatie bij gebruik website

Bij het ontwerp van de diensten en de website heeft Gesterkt alle mogelijkheden die technologie biedt om bezoekers van de website te monitoren, geminimaliseerd. Gesterkt verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (zie onder 1 t/m 4). Gesterkt heeft een website gehost door Versio en WIX. Er worden door Versio en WIX cookies gebruikt voor de technische werking van de website. De IP-adressen worden gebruikt om te communiceren naar de website. Gesterkt maakt géén gebruik van de mogelijkheid om bij te houden hoe bezoekers zich op de website gedragen of welke pagina’s worden bezocht. Informatie over uw bezoekgedrag wordt niet opgeslagen. Gesterkt verzamelt die gegevens niet voor reclamedoeleinden of een nieuwsbrief. Wix geeft over haar diensten aan dat zij (zie https://nl.wix.com/about/privacy/) “gegevens van Gebruikers-van-Gebruikers verzamelen, opslaan en verwerken, alleen op aanwijzing van onze Gebruikers”. Gesterkt is gebruiker van WIX maar maakt van deze mogelijkheden geen gebruik (dataminimalisatie).

 

6.    Privacy by default

Gesterkt heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de standaardinstellingen en processen bij de uitvoering van de diensten op de meest privacyvriendelijke stand staan.  

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens alleen bewaard worden zolang dat nodig is om u diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Alleen de factuur waarop uw naam en factuuradres staan, moet volgens Belastingwetgeving 7 jaar worden bewaard. 

 

7.     Uw rechten en vragen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Gesterkt van u verwerkt in te zien (inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u gebruik wilt maken van een recht, neem dan contact op met gesterktvertrouwenspersoon@gmail.com. Gesterkt zal binnen twee weken reageren op uw vraag. Bij klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via gesterktvertrouwenspersoon@gmail.com. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit Privacybeleid is opgemaakt in maart 2021.

bottom of page