top of page

Hoe werkt de gecertificeerde vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De LVV heeft een gedragsode waarin staat wat onder 'professioneel handelen' wordt verstaan. De regels in de gedragscode dienen als leidraad voor mijn werk.


De speerpunten in de gedragscode betreffen

- beroepsethiek en integriteit

- transparantie

- onafhankelijk

- vertrouwelijkheid

- kernwaarden en competenties

- doorverwijzing.


Onder beroepsethiek en integriteit valt de plicht om sociale en ethische normen en waarden na te leven. Verder is transparantie een eis; met mijn opdrachtgevers voer ik daarom vooraf gesprekken over wat ik kan betekenen.

Onafhankelijkheid staat voorop. Elke werkende die toegang heeft tot een vertrouwenspersoon is daar alleen maar bij gebaat als de vertrouwenspersoon niet gestuurd wordt door anderen, maar er is voor de werkende.

Alles wat met een vertrouwenspersoon wordt besproken valt onder de geheimhoudingsplicht. Kernwaarden en competenties betreffen het op peil houden van de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om anderen te kunnen helpen. Ik ben CRP-gecertificeerd, lid van de Juridische Commissie van de LVV (een adviesorgaan voor het bestuur) en zorg dat ik mijn permanente educatie op niveau houd, hetgeen een voorwaarde is voor de (her)certificering. Waar de samenwerking mijn expertise voorbijgaat, zal ik doorverwijzen.


Bij een verschil van mening over de samenwerking zal ik dat samen met de opdrachtgever oplossen. Mocht de opdrachtgever een klacht willen indienen dan kan dat bij de Commissie van Toezicht van de LVV.De gedragscode waaraan ik gebonden ben, vindt u op https://www.lvvv.nl/gedragscode. Over mijn manier van werken vindt u meer op mijn website bij Over Gesterkt.28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page