top of page

Waarom is de vertrouwenspersoon belangrijk?

Bijgewerkt op: 9 jan. 2021

Positieve relaties met anderen hebben is een van de zes bouwstenen van psychologisch welbevinden, volgens Ryffs geluksmodel. Positieve relaties zijn net zo belangrijk als bijvoorbeeld persoonlijke groei en autonomie. Als je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, intimidatie, pesten, discriminatie, kan dat heel schokkend zijn. Dat is normaal, want zulk ongewenst gedrag verwacht je meestal niet. En juist die positieve relaties met anderen zijn zo belangrijk voor hoe we ons voelen.Als je iets schokkends ervaart, is het belangrijk die schokkende gebeurtenis te verwerken. Als dat niet gebeurt, kan dat uiteindelijk leiden tot stress op het werk en ziekteverzuim. De werkgever is verplicht (dat zeggen artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek en artikel 3.2 Arbowet) om een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het beschikbaar hebben van een vertrouwenspersoon draagt daaraan bij. De vertrouwenspersoon is er dan ook voor de opvang, steun, voor de zorg voor het welzijn van werknemers. De vertrouwenspersoon kan als belangenbehartiger van de werknemers gezien worden. Als er ongewenst gedrag plaatsvindt, kan de vertrouwenspersoon de werknemers ondersteunen om dat ongewenste gedrag te beëindigen, het conflict te stoppen en bij te dragen aan een betere, positieve verbinding van collega’s onderling.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page